De uitnodiging tot aanraken die klei in zich heeft breng ik tot uitdrukking in mijn werk. Ik wil dat de expressie van mijn beelden tegelijk krachtig, zacht en uitnodigend is.

Ruimtelijkheid en vorm zijn belangrijk. Structuren, vormen en beelden gevormd door de elementen, zijn het uitgangspunt. Meer dan dat ik iets bedenk, laat ik het werk ontstaan. Ik ben degene die de beslissingen neemt, maar ze worden genomen door te kijken wat er gebeurt terwijl je bouwt.